Dobry Kredyt

Jak nie dać się oszukać

Świadczenie 500+ a kredyt gotówkowy?

lip 082020

W powszechnym mniemaniu ukuło się, że świadczenie 500+ nie jest przez banki brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Twierdzenie to jest jednak błędne i bardzo często opiera się na uogólnionych analizach. Czy zatem beneficjenci tego programu mogą liczyć na dodatkowe korzyści kredytowe z tego typu świadczeń? Na to pytanie odpowie poniższy artykuł.

Czas trwania świadczenia podstawowe kryterium

Jednym z głównych argumentów podnoszonych przez przeciwnik honorowania 500+ przez banki jest jego... skończoność w czasie. Faktem jest, że świadczenie to ma charakter dosyć nieprzewidywalny, gdyż zależy od podejścia określonych ekip rządzących. W związku z tym, że aktualnie jesteśmy na początku rządów aktualnego organu ustawodawczego, likwidacja tego świadczenia będzie raczej mało prawdopodobne. Biorą to pod uwagę również i banki, które oprócz zawirowań w polskiej przestrzeni publicznej analizują też... wiek dzieci. Oczywistym bowiem jest, że 500+ to dofinansowanie, które trwa do uzyskania przez nasze pociechy wieku dorosłego. Jeśli dzieci mają 16 i 17 lat, raczej mało prawdopodobne, by bank uwzględniał je przy ocenie zdolności zobowiązań długoterminowych (dłuższych niż rok).

Brać, czy nie brać oto jest pytanie

Co ciekawe, banki nie dzielą się wyłącznie na te, które honorują 500+ i te, które go nie uwzględniają. Niektóre z nich przyjęły inne warianty analizy zdolności kredytowej. Jednym z najpopularniejszych jest uwzględnianie świadczenia tylko wtedy, gdy nie stanowi ono część najniższego wynagrodzenia. Oznacza to, że dla osób zarabiających więcej, 500+ może być sporym atutem finansowym. Poza tym jest to świadczenie państwowe, które w przeciwieństwie do prywatnych alternatyw, będzie miało raczej stały i pewny charakter. Tym samym termin przelewania środków powinien być w jego przypadku niezagrożony. Rzecz jasna samo podejście banków to nie wszystko. Liczy się również to, jak świadczenie to traktowane jest przez Kredytobiorcę. Przezorny wnioskodawca bierze je pod uwagę wyłącznie jako dodatkowy element domowego budżetu a nie jedynie jego podstawę.

Kredyt gotówkowy czy hipoteczny?

Z powyższych analiz wynika, że z potencjału 500+ skorzystają wyłącznie te osoby, które poszukują kredytów gotówkowych. Dlaczego taki system nie działa w przypadku hipotek? Ponieważ zwykle ich czas kredytowania jest dłuższy, niż okres dorastania dzieci. Nawet jeśli przyjmiemy, że świadczenie w postaci np. 1000+ (na dwoje dzieci) będzie uzyskiwane przez najbliższe 18 lat, to zwróćmy uwagę, że czas kredytowania hipoteki to około 15, 20 a nawet 30 lat. Istnieje zatem niewielkie prawdopodobieństwo, że kwoty te zostaną uwzględnione przez bank w kredycie hipotecznym. Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że pewną odchyłką od normy są 10 letnie kredyty hipoteczne, które są udzielane przez bodajże jeden lub dwa banki. W ich przypadku pozytywne uwzględnienie dofinansowania 500+ jest możliwe, aczkolwiek uwarunkowane również indywidualną sytuacją finansową danego Klienta.

Podsumowanie

Banki w bardzo złożony sposób traktują świadczenie 500+. I choć większość z nich nie bierze go pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej, to jednak są i takie podmioty, które traktują je zupełnie inaczej. W nieco innej sytuacji są Klienci firm pozabankowych, których produkty finansowe udzielane są przy zdecydowanie większym ryzyku na znacznie krótszy czas. Oznacza to, że w ich przypadku możliwe jest oparcie się (przy zwiększonych kosztach zobowiązania) wyłącznie na środkach uzyskiwanych z tytułu świadczenia 500+..

Atom

Banki w zasięgu ręki